top of page

Dette produktet gjør det IKKE tryggere å lade elbil


Lightcircle Kokong EV10 hevder å gjøre det lovlig og sikkert å lade på stikkontakter som ikke er satt opp for elbillading, men det er snarere tvert imot. Med dette produktet vil det være ulovlig å lade en elbil eller plug-in hybrid selv på en stikkontakt som er satt opp for lading. I tillegg vil det innføre en ny risiko i seg selv.

Dette produktet gir en falsk trygghetsfølelse og møter på ingen måte de farene som oppstår ved lading av en elbil på ordinære kontakter. Jeg forklarer dette nærmere nedenfor, men før det bør også nevne at dette er et produkt som det ikke er tillatt å bruke til elbillading, ref. NEK400:2018 722.55. I tillegg bør det også nevnes at alle sikkerhetsfunksjonene dette produktet hevder å ha skal ligge i nødladekabelen (Mode2 ladekabel) som følger bilen.


Den store risikoen ved å lade på en tilfeldig stikkontakt er varmegang. Denne varmegangen kan oppstå i selve stikkontakten, og i tilførselen fram til kontakten. Når det går varmt i selve kontakten vil dette i mange tilfeller gå relativt bra. Kontakten kan sitte på et ikke brennbart materiale som betong eller gips, eller kontakten kan bli så dårlig at bilen avslutter ladingen. Varmegang i kontakten kan imidlertid også utvikle seg til brann. Så denne risikoen skal vi ikke ta lett på, og vi skal huske at vanlige husholdningskontakter (Schuko) ikke er beregnet på den belastningen elbillading påfører den.

Den store faren forbundet med elbillading på tilfeldige stikkontakter er i eventuelle svake kontaktpunkter på vei fram til selve kontakten. I det huset jeg bodde i når jeg fikk min første elbil var kontakten i garasjen koblet via et lampepunkt i boligen som vist på figuren nedenfor. Installasjonen var gjort på 70-tallet og trolig ikke vedlikeholdt etter det. Det er høy risiko for at en varmegang her utvikler seg til en brann. Siden lampepunktet ligger dekket av et tykt lag isolasjon har varmen ingen vei å gå og en liten feil vil skape høy temperatur og et tørt loft kan være overtent før brannvarsleren under gir alarm.Produktet som markedsføres her vil på ingen måte avdekke slike farer.

Fra tid til annen dukker det opp produkter som hevder å revolusjonere elbillading. Noen ganger havner det om ladefart, andre ganger om sikkerhet og funksjonalitet. Men som oftest handler det om pris. Nå har fått et nytt produkt i den siste kategorien. Som vanlig har slike produkter tvilsomme kvaliteter. Selv om det er mulig at utvikleren av produktet har gode hensikter så er det tydelig de umulig kan ha forstått utfordringen de forsøker å løse.

Firmaet bak produktet er Lightcircle. De er tidligere kjent for et produkt som gjør det tryggere å lade småelektronikk. Vi vet at det kan oppstå brann i ladeutstyr for mobiltelefoner og så videre, og produktet Kokong S skal redusere denne faren i følge hjemmesidene til Lightcircle. Det er det mye mulig de gjør, og produktet har også fått en pris for å være innovativt. Jeg kjenner imidlertid ikke dette produktet og skal ikke uttale meg om det.

Det som er viktig her er at farene med elbillading på ingen måte kan sammenlignes med farene ved lading av en mobiltelefon. Når vi lader mobiltelefon går det en ubetydelig strøm igjennom den elektriske installasjonen i huset og fram til kontakten det lades på, og faren ligger i brann i selve ladeutstyrer som i mange tilfeller har lav kvalitet. For en elbil går det høy strøm gjennom den elektriske installasjonen fram til kontakten, men ladeutstyret er beregnet på den høye belastningen. Dermed kan ikke en tankegang for lading av forbrukerelektronikk overføres til elbillading.

Lightcircle viser også at de ikke kan elbillading og regelverket ved at de nevner at DC jordfeilbeskyttelse kan være i ladekabelen og at den skal ha en 16 A kurs.

Det er et grunnleggende prinsipp i alt elsikkerhetsarbeid at sikkerhetsfunksjoner skal være en del av den faste installasjonen. Det skal i minst mulig grad ligge i tilkoblet utstyr. Et ladepunkt for lading av elbiler og plug-in hybrider skal inneholde alle sikkerhetsfunksjoner, uansett om det er vanlig husholdningskontakt eller en ladestasjon. Den sistnevnte gir den sikreste løsningen for lading av elektriske kjøretøy, og er den eneste løsningen jeg vil anbefale.

Så mitt råd: Styr unna dette produktet, det er i beste fall bortkastede penger.Kurs elbillading

Kurs

Vil du lære med om

elbiler og lading?

Sjekk ut våre kurs

rådgivning_emobility_01_web_redigert.jpg

Rådgivning

Trenger du bistand eller gode råd til ditt prosjekt?

Sjekk ut våre rådgivningstjenester

AdobeStock_257640646.jpeg

Borettslag

Trenger du hjelp til å etablere lading i borettslag eller sameie

Sjekk hvordan vi hjelper boligselskaper å finne den beste løsning.