Utbyggingsplaner for borettslag og sameier

Spørsmålet mange stiller seg er hvordan skal vi velge riktig ladeløsning? Det er vanskelig å vite hvor man skal begynne, og hva som er riktig og galt, når man skal etablere et ladeanlegg. Vi har lang erfaring i å hjelpe boligselskaper med å sette opp sikre og effektive ladeanlegg. Vi tar hensyn til alle i borettslaget/sameiet i forbindelse med en utbygging og lager en god plan for hvordan et ladeanlegg bygges ut. Planen kan brukes både som vedtaksdokument i styret, info til beboere og forespørsel til el-installatør.

Vår erfaring er at det er to viktige elementer som må på plass for at en utbygging av et ladeanlegg for elbiler i et borettslag/sameie skal ble bra, også over tid.

For det første må det planlegges en stegvis utbygging. Det kan ikke bare bygges ut til de som har elbil eller ladbar hybrid i dag, for det vil komme flere og et anlegg som må kasseres etter noen få år fordi det ikke kan utvides er en meget dårlig investering. Det må lages en plan for en stegvis utbygging som forteller hvordan den første fasen skal være hvor dagens behov dekkes og som beskriver hvordan en videre utbygging skal gjennomføres. Planen må også beskrive når større kostnader kan kommer som forsterkning av inntak, bytte av fordelinger og så videre, og den må beskrive når det er riktig å innføre ny funksjonalitet som effektstyring, automatisk betalingsløsning og lignende. Vi i eMobility Norway har lang erfaring med å beskrive slike anlegg og vet hva som må til for å få en løsning som er god nå og om noen år fram i tid.

For det andre må en planen ta hensyn til alle i borettslaget/sameiet. Både de som ivrer etter en god løsning å lade sin bil og de som ikke har bil. Elbil-lading kan raskt bli et konfliktområde, og ingen konflikter løses ved at en part føler seg som en taper. En konflikt med tapere er ikke løst, den vil ligge der latent og forstyrre på styremøter, årsmøter og så videre. Derfor er det viktig med en plan som har et helhetlig syn på dette og for å få dette til er det en stor fordel den som utarbeider planen er nøytral. eMobility Norway as er ikke knyttet til bestemte produsenter, interesseorganisasjoner eller annet som kan påvirke nøytraliteten. Vårt mål er at boligselskapet får en god utbygging av ladeløsninger som gir en merverdi til alle borettslaget/sameiet.

Les mer nedenfor bildet.

Kontakt oss på post@emibilitynorway.com

Når vi utarbeider en plan er dette inkludert:

Befaring av anlegg med samtale for å kartlegge forventninger og behov. Dette tar rundt en time.
Dialog med nettselskap for å kartlegge kapasitet og utvidelsesmuligheter
Behovsanalyse
Utarbeiding av løsningsforslag.
Utarbeiding av plan for trinnvis utbygging
Rapport med funksjonsbeskrivelse og kravspesifikasjon
Rapporten som leveres er så spesifikk at den kan brukes i forespørsel til elektroinstallatører. Den er også egnet som vedtaksdokument i styret og informasjon til beboernen.

eMobility Norway as er uavhengig av utstyrsleverandører, elektroinstallatører og særinteresser, og vi leverer det løsningsforslaget som passer best for boligselskapet og beboerne i hvert enkelt tilfelle. Vi foreslår vanligvis ikke bestemte fabrikat av ladestasjoner i vårt løsningsforslag, men sikrer ønsket funksjonalitet i kravspesifikasjonen og ved å bistå ved gjennomgangen av tilbud fra elektroinstallatør. Hvis boligselskapet har bestemte ønsker så tas det hensyn til dette i planen.

I de aller fleste tilfeller så vil en trinnvis utbygging være den mest kostnadseffektive løsningen for boligselskaper siden antallet ladbare biler gradvis vil øke. Vi utarbeider en plan for hvordan dette kan gjøres. Det er viktig å han en god plan på plass før det settes opp ladestasjoner for å unngå feilinvesteringer.

Kontakt oss på post@emobilitynorway.com