Viken fylkeskommune støtter ladeanlegg i borettslag og sameier

Oppdatert: 16. feb. 2021

Oppdatering: Viken fylkeskommune opplyste 10.06.2020 at tilskuddsmidlene er fordelt, og støtteordningen er stengt for nye søknader.


Nå kan borettslag og sameier i Viken søke støtte til utbygging av ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy. Fylkesrådet i fylkeskommunen vedtok 26. mars 2019 å sette av 3 mill kr til ordningen i 2020. Det vil bli vurdert å tilføre ytterligere midler avhengig av etterspørselen.


Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elektriske biler. Støtteordningen skal bidra til å dekke kostnader i forbindelse med oppgradering av el-infrastrukturen i boligselskapenes parkeringsanlegg. Støtteordningen tilsvarer den vi finner i Oslo.


Rådgivning støttes

God planlegging er viktig for å finne den beste ladeløsningen. Alt for mange starter med å kontakte leverandører av ladeanlegg først, da må som regel borettslaget tilpasse seg det tilbudte ladeanlegget i stedet for at ladeanlegget tilpasses forholdene der det skal bygges. I de senere årene har det også kommet en rekke tilbydere av ladeanlegg for borettslag og sameier på markedet. Vi ser en rekke forskjellige løsninger og forretningsmodeller. Det kan være utfordrende å finne den løsningen som passer best.


Derfor er det positivt at også rådgivning støttes siden en rådgiver kan være en god sparringspartner i den prosessen.


Les mer om rådgivning for borettslag og sameier her
Tildelingskriterier

Tilskuddet kan utgjøre maksimalt 20 prosent av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 5.000 kroner per ladepunkt det legges til rette for. Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 250.000 kroner.


Støtteordningen finansierer utbygging av el-infrastrukturen som muliggjør lading på bolig­selskapets parkeringsplasser. Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte parkerings­plass. Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes. Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår. Elektriske arbeider må selvsagt utføres av autorisert installatør.


Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon. Imidlertid vil et godt planlagt ladeanlegg sjelden ha behov for dette. Dette er en av grunnene til å kontakte en rådgiver som har lang erfaring med ladeanlegg i tillegg til god elektroteknisk kompetanse.


Les mer om hvor mye effekt et ladepunkt trenger her.


Det er viktig å huske at tilskuddet skal ha en utløsende effekt. Det betyr at arbeidene ikke kan starte før det er gitt tilsagn om tilskudd. Prosjektet kan i tillegg finansieres av andre offentlige aktører, f.eks. kommunen. Total andel offentlig finansiering kan ikke overstige 50 prosent.


Hvem kan søke

Fylkeskommunen opplyser at borettslag og sameier, samt garasjelag tilknyttet disse, kan søke om støtte. Det understrekes at privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser ikke kan søke om tilskudd. Bygg under oppføring kan heller ikke søke om tilskudd.


Det er ikke tidsfrist for søknad en og valgt tilbud fra leverandør må ligge ved tilbudet opplyser Viken fk. Du finner elektronisk søknadsskjema her.


Viken fylkeskommune opplyser videre at saksbehandlingen skjer fortløpende. Normal saksbehandlingstid for fullstendig utfylte søknader er 2 uker. Søkeren vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet. Støtten utbetales når arbeidet er utført og dokumentasjon i form at attestert prosjektregnskap er levert.
Les saken på fylkeskommunenes nettsider

Kurs elbillading

Kurs

Vil du lære med om

elbiler og lading?

Sjekk ut våre kurs

rådgivning_emobility_01_web_redigert.jpg

Rådgivning

Trenger du bistand eller gode råd til ditt prosjekt?

Sjekk ut våre rådgivningstjenester

AdobeStock_257640646.jpeg

Borettslag

Trenger du hjelp til å etablere lading i borettslag eller sameie

Sjekk hvordan vi hjelper boligselskaper å finne den beste løsning.

KONTAKT

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Twitter
Spørsmål

eMobility Norway er en kunnskapsbedrift som leverer kurs og rådgivning innen elektrisk mobilitet. Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss benytt skjemaet nedenfor. 

Tusen takk

Kontoradresse

eMobility Norway as

St. Croix gate 10A,

1604 Fredrikstad

Norway

Telefon: +47 69 22 24 00

Email: post@emobilitynorway.no

Faktura (For invoice)

Faktura: faktura@emonor.no

EHF faktura: Org.nr. 920 428 010

path5447.png
Jan-Tore-web-_5.jpg