Ny rapport om elektriske drosjer

Oppdatert: 5. jan. 2019


Hvis elbiler skal tas i bruk i drosjenæringen er det viktig å legge til rette for gode ladeløsninger. Klimapartner i Agder ønsket å se nærmere på hva som må til. Derfor engasjerte de eMobility Norway til å utarbeide en rapport som belyser utfordringer og muligheter.


Myndighetene ønsker store reduksjoner i utslippene fra transportsektoren. Elbilen er i dag det det alternativet av nullutslippsbiler som har slått best an i markedet og snart er hver tredje personbiler en elbil som kun går på strøm.


Last ned rapporten her.


I drosjenæringen er det fortsatt svært få elbiler og det er flere årsaker til dette. Selvsagt har utvalget av elbiler som egner seg for drosjer vært svært begrenset og prisene har vært høye, men dette er nå på vei til å bedre seg nå. I tillegg har det ikke myndighetene hatt virkemidler for å stimulere drosjenæringen til å gå elektrisk. Også her er det endringer på gang. Det er gjort endringer i yrkestransportloven, som regulerer drosjenæringen, slik at løyvegiver kan stille miljøkrav ved tildeling av løyver. I forslaget til Statsbudsjett for 2019 legge det opp til at drosjer skal ilegges de samme satser i CO 2 -komponenten som personbiler for øvrig.


Last ned rapporten her.


For å gi drosjenæringen en god overgang til elektriske biler er det viktig å legge opp til en god ladeinfrastruktur som gir drosjene gode lademuligheter i forskjellige situasjoner. Rapporten viser til en metode for å dele inn ladingen og beskriver hvordan gode løsninger for lading etableres avhengig av om drosjen står parkert over nattet, venter på neste passasjer eller er på langtur. Dette beskrives ved hjelp av ladepyramiden som er et godt hjelpemiddel for å analysere behovet for ladeinfrastruktur for profesjonelle brukere.
Kurs elbillading

Kurs

Vil du lære med om

elbiler og lading?

Sjekk ut våre kurs

rådgivning_emobility_01_web_redigert.jpg

Rådgivning

Trenger du bistand eller gode råd til ditt prosjekt?

Sjekk ut våre rådgivningstjenester

AdobeStock_257640646.jpeg

Borettslag

Trenger du hjelp til å etablere lading i borettslag eller sameie

Sjekk hvordan vi hjelper boligselskaper å finne den beste løsning.

KONTAKT

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Twitter
Spørsmål

eMobility Norway er en kunnskapsbedrift som leverer kurs og rådgivning innen elektrisk mobilitet. Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss benytt skjemaet nedenfor. 

Tusen takk

Kontoradresse

eMobility Norway as

St. Croix gate 10A,

1604 Fredrikstad

Norway

Telefon: +47 69 22 24 00

Email: post@emobilitynorway.no

Faktura (For invoice)

Faktura: faktura@emonor.no

EHF faktura: Org.nr. 920 428 010

path5447.png
Jan-Tore-web-_5.jpg