top of page

Lading av elektirkse anleggsmaskinerElektrifisering av byggeplasser er en ønsket utvikling for å redusere utslipp, miljøpåvirkning og støy. Utviklingen av elektriske anleggsmaskiner har så vidt startet og mye er fortsatt uklart når det gjelder valg at løsninger for effektiv anleggsdrift.


En overgang til bruk av elektrisk energi på anleggsmaskiner kan redusere utnyttelsesgraden av de vesentlig. Det kan være begrenset batterikapasitet slik at batteriet ikke varer en hel arbeidsdag. I tillegg går ofte lading sakte, og lading i løpet av arbeidsdagen,, for eksempel i lunsjpausen, kan gi liten effekt.


I sin klima og miljøplan skriver Stavanger kommune at de ønsker en overgang til utslippsfrie anleggsplasser. Kommunen peker på elektrifisering som veien å gå for å komme helt i mål. Imidlertid ser de også utfordringen det vil medføre så lenge utstyret som skal benyttes er i en tidlig fase. For å se på løsninger for ladning har de derfor gjennomført en mulighetsstudie rundt forskjellige alternative ladeløsninger.


Jeg har vært involvert i sluttfasen av arbeidet og gått gjennom materiellet og forslagene kommunen har samlet. Så har jeg fått bruke min kunnskap om ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy til å sette dette sammen til en fleksibel og mobil løsning for lading av anleggsmaskiner. Til slutt har sammefattet arbeidet i en rapport.


Resultatet er kort fortalt en ladeløsning som kan bygges inn i tre konteinere. Konteiner A består av ladeutstyr for et energilager som er plassert i konteiner B. I konteiner A er det også utstyr for å koble seg til nettet.

En tredje konteiner, konteiner C, inneholder ladeutstyr for anleggsmaskinene og tilkoblingsutstyr slik at den kan kobles til strømnettet eller batteriet i konteiner B. Dette gir en fleksibel og mobil løsning som kan brukes i tre forskjellige oppsett.


Oppbygging av ladeanlegg direkte koblet til nettet uten energilager

For den første typen ladeanlegg som ikke trenger energilager kan vi se for oss at vi kobler del C - ladeanlegg for anleggsmaskiner – direkte til nettstasjonen.
Oppbygging ladeanlegg direkte koblet til nettet med energilager

For den andre type ladeanlegg som er stasjonært, men med energilager, kan vi plassere alle tre del-anleggene ved på ladestedet og trekke kabel fra nettstasjonen til del A.
Oppbygging Mobilt ladeanlegg med energilager

For den tredje type ladeanlegg kan container A plasseres der det er gode tilkoblingsmuligheter til nettet. Container B plassere på lastebil eller tilhenger slik at den enkelt kan transporteres mellom nettilkobling (Container A) og anleggsområdet. Container C plasseres ute på anleggsplassen der maskinene skal lades.

Denne modulære oppbyggingen av et ladeanlegg vil skape en nødvendig fleksibilitet for mange forskjellige anlegg slik at utstyr enkelt kan gjenbrukes. Anlegget vil også lett kunne utvides og tilpasses nye anlegg.


På figurene over er det indikert kun en gravemaskin som lader, det kan selvsagt være mange maskiner som skal lade på anlegget. Dette avhenger av konfigurasjonen.


Comments


Kurs elbillading

Kurs

Vil du lære med om

elbiler og lading?

Sjekk ut våre kurs

rådgivning_emobility_01_web_redigert.jpg

Rådgivning

Trenger du bistand eller gode råd til ditt prosjekt?

Sjekk ut våre rådgivningstjenester

AdobeStock_257640646.jpeg

Borettslag

Trenger du hjelp til å etablere lading i borettslag eller sameie

Sjekk hvordan vi hjelper boligselskaper å finne den beste løsning.

KONTAKT

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Twitter
Spørsmål

eMobility Norway er en kunnskapsbedrift som leverer kurs og rådgivning innen elektrisk mobilitet. Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss benytt skjemaet nedenfor. 

Tusen takk

Kontoradresse

eMobility Norway as

St. Croix gate 10A,

1604 Fredrikstad

Norway

Telefon: +47 69 22 24 00

Email: post@emobilitynorway.no

Faktura (For invoice)

Faktura: faktura@emonor.no

EHF faktura: Org.nr. 920 428 010

path5447.png
Jan-Tore-web-_5.jpg
bottom of page