top of page

Hvor mye strøm trenger en elbil?

Oppdatert: 17. okt. 2020

Et spørsmål svært mange stiller seg er hvor mye strøm trenger en elbil. Når borettslag og sameier skal sette opp ladeanlegg kommer kapasiteten på det elektriske anlegget opp som et problem. Jeg mener at dette i svært mange tilfeller skyldes at de som designer anlegget ikke har den rette kunnskapen. Ofte settes det av 16A eller mer til hver bil, og da blir det rask behov for dyre oppgraderinger av det elektriske anlegget. Her skal jeg vise dere hvordan jeg beregner effektbehovet og på den måten kan 4-5 ganger flere biler før det behov for å tenke på kapasiteten.

Jeg har laget mange planer for borettslag og sameier for utbygging av ladeanlegg. Jeg kaller det planer fordi det er et dokument som både beskriver de første ladestasjonene som skal monteres og veien fram til den tidspunktet når den siste parkeringsplassen får en ladestasjon. Det er jo ikke sikkert at alle parkeringsplasser noen gang får et ladepunkt, men med en slik horisont er vi sikre på at investeringene som gjøres i en tidlig fase ikke er feil. Det er svært dårlig økonomi å måtte kaste et ladeanlegg etter noen år fordi ladestasjonene som er brukt ikke har riktig funksjonalitet når ladeanlegget vokser.

En svært viktig punkt i forbindelse med å utarbeide en plan for et ladeanlegg er å gjøre en vurdering av det elektriske anlegget og å kontakte nettselskapet slik at tilgjengelig kapasitet, utbyggingsmuligheter og kostnader for dette er kjent. Dette er kunnskap som er nyttig for å designe ladeanlegget og videreformidle til brukerne av anlegget.


Så var det behovet for effekt pr. bil. I et borettslag eller sameie er det normalt mange biler som skal lade, ofte mer enn 10-15. Da vil de store talls lov begynne å gjelde og vi kan dimensjonere anlegget ut fra gjennomsnittstall.

Først må vi ta fram tall for vår beregning. Her er de tallene jeg bruker:


  • Årlig kjørelengde: 15.000 km

  • Antall kjøredager/år: 250 dager

  • Det gir et ladebehov på kjøredager: 60 km/dag

  • Forbruk elbil: 0,20 kW/km

  • Det gir et energibehov på kjøredager: 12 kWh/dag

  • Tilgjengelig ladetid: 10 Timer

  • Gjennomsnittlig effektbehov pr. bil: 1,2 kW

Mang vil mene at dette er et svært lavt tall, men ser vi nærmere på tallene som legges til grunn så er de heller oppjustert. For eksempel oppgir SSB gjennomsnittlig årlig kjørelengde for personbiler i Norge i 2018 til å være 12.140 km, men siden elbiler går lengre enn snittet settes dette til 15.000.

Jeg mener også at det skal tas høyde for vinterkjøring. Derfor oppjusterer jeg kapasitetsbehov med 25%.


Effektbehovet settes til 1,5kW pr. ladepunkt, eller 6 A 1-fas.

Erfaringen viser at dette er mer enn nok, jeg har ennå ikke hørt at anlegg er underdimensjonerte med når dette tallet brukes.


Tall som Zaptec har delt viser at dette er et utgangspunkt med en god sikkerhetsmargin. Zaptec oppgir at i gjennomsnitt er tilkoblingstiden 13 timer og det lades 10 kWh pr. natt som tilsvarer 40-50 km kjørelengde. Tallene er tatt ut fra desember 2018 til august 2019 fra 15.000 ladepunkt.


Husk dette er et gjennomsnittstall, hvert ladepunkt må dimensjoneres for høy kapasitet og lastbalansering må benyttes.


Hvert ladepunkt skal dimensjoneres før minimum 7kW (32 A 1-fas) for å få dette til å fungere, fordi når noen biler ikke er tilkoblet eller fulladet skal ledig kapasitet fordeles bilene som tenger lading. Når det er få biler igjen som lader, vil disse lade med full effekt.


Hvis ladeanlegget er koblet til et 400 V strømnett, og har avansert effektstyring med kø ordning eller fasekobling, kan hvert ladepunkt dimensjoners for 22kW (32 A 3-fas). Ladeanlegg uten køordning eller funksjonalitet som gjør at ladepunktene kan kobles automatisk til 1-fas ved lav effekt skal være 1-fas slik at effekten kan senkes helt ned til 1,4kW (6 A 1-fas).


Mer om dimensjonering av det enkelte ladepunkt en annen gang.


Comments


Kurs elbillading

Kurs

Vil du lære med om

elbiler og lading?

Sjekk ut våre kurs

rådgivning_emobility_01_web_redigert.jpg

Rådgivning

Trenger du bistand eller gode råd til ditt prosjekt?

Sjekk ut våre rådgivningstjenester

AdobeStock_257640646.jpeg

Borettslag

Trenger du hjelp til å etablere lading i borettslag eller sameie

Sjekk hvordan vi hjelper boligselskaper å finne den beste løsning.

KONTAKT

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Twitter
Spørsmål

eMobility Norway er en kunnskapsbedrift som leverer kurs og rådgivning innen elektrisk mobilitet. Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss benytt skjemaet nedenfor. 

Tusen takk

Kontoradresse

eMobility Norway as

St. Croix gate 10A,

1604 Fredrikstad

Norway

Telefon: +47 69 22 24 00

Email: post@emobilitynorway.no

Faktura (For invoice)

Faktura: faktura@emonor.no

EHF faktura: Org.nr. 920 428 010

path5447.png
Jan-Tore-web-_5.jpg
bottom of page