top of page

Har du alt som trengs for å skrive samsvarserklæring?

Oppdatert: 21. des. 2021

El-installatører sitter med et stort ansvar når de utfører en installasjon og leverer en samsvarserklæring på denne. Når samsvarserklæringen underskrives bekrefter installatøren at installasjonen minst har det sikkerhetsnivået som lovverket krever. Det jeg stadig erfarer er at installasjoner av ladepunkt IKKE er i samsvar med NEK 400 selv om samsvarserklæringen signeres.


Hvordan oppnås samsvar med NEK 400?

NEK 400 er installasjonsnormen som beskriver metoder for å utførelse av elektriske installasjoner for de fleste formål. Normen beskriver med andre ord hvordan en installasjon skal utføres, hvordan kabler skal dimensjoneres, hvordan installasjonen og tilkoblingspunkter skal beskyttes, krav til utstyr og så videre.


Utfordringen er at mange steder i NEK 400 henvises det til andre standarder. I del 722 av normen som omhandler installasjoner for elbillading stille det over 15 steder krav om at utstyret skal være i samsvar med internasjonale standarder. For eksempel står det i gjeldende NEK 400:722.55.101 at hvis Type 2 kontakt skal brukes som tilkoblingspunkt skal det være i samsvar med NEK EN 62196-2. Det betyr at leverandøren av ladestasjonen skal gi en samsvarserklæring på NEK EN 62196-2 med produktet. Foreligger ikke det kan ikke installatøren gi sin samsvarserklæring på NEK 400. Det holder ikke at leverandører skiver eller sier at ladestasjonen har Type 2 kontakt i henhold til relevante krav i IEC 62192-serien eller lignede.


Det er selvsagt mulig å utføre en lovlig installasjon uten å ha samsvar med NEK 400, men da må installatøren dokumentere at sikkerhetsnivået er likt eller høyere som den en installasjon i samsvar med NEK 400 gir. Dette står beskrevet i Forskrift for elektriske lavspenningsinstallasjoner. Du kan lese mer om dette her.


Mye slurv med jordfeilbeskyttelse

Et sted hvor det ofte syndes mot dette er valg av strømstyrte jordfeilvern hvor NEK 400:722.531.2.3 krever at hvert tilkoblingspunkt skal ha beskyttelse mot DC feilstrømmer. Normalt gjøres dette ved at det installeres et jordfeilvern Type B. NEK 400 åpner også i samme avsnitt for at dette kan gjøres ved at ladestasjonen har innebygd funksjonalitet for beskyttelse for mot DC feilstrømmer, ofte kalt DC overvåking. Kravet er imidlertid at beskyttelsen er en DC sumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med NEK IEC 62955 som minst gir beskyttelse mot DC feilstrømmer tilsvarende til strømstyrt jordfeilvern Type B.


Etter min erfaring er det mange ladestasjoner som ikke oppfyller dette kravet selv om leverandørene påstår at de har DC overvåking. Kan ikke leverandøren framlegge en samsvarserklæring på NEK IEC 62955 skal et tradisjonelt jordfeilvern Type B installeres for hvert tilkoblingspunkt. Viktig her å ta med at alle tilkoblingspunkter også skal ha beskyttelse mot AC feilstrømmer, det betyr at et tradisjonelt jordfeilvern type A må på plass for hvert tilkoblingspunkt hvis DC-overvåking benyttes.


Hva kan konsekvensen bli av dette?

La oss ta et eksempel og si at det oppstår en jordfeil ved lading og en person blir så skadet av strømgjennomgang at hendelsen blir etterforsket. Selvsagt vil dokumentasjon fra installatøren gjennomgås for å se om alt er på plass og den oppfyller kravene i lovverket. Hvis alt er på plass og alle samsvarserklæringer er med, så har installatøren gjort sitt og kan ikke klandres for ulykken. Hvis derimot installatøren har levert samsvarserklæring for NEK 400 uten å kunne framlegge samsvarserklæringer fra sine leverandører på de produktene som er brukt risikerer installatøren å bli gjort ansvarlig for ulykken. Da hjelper ikke all verdens lovnader i reklame og snedige formuleringer fra leverandøren.


Velg opplæring som er leverandøruavhengig

En del av min virksomhet er å gi opplæring om elbiler og lading til alle som må trenge dette. Jeg har holdt på med dette i åtte år, og fokus helt fra starten har vært å gi en grundig opplæring uavhengig av leverandørspesifikke løsninger. Dette er et valg som ikke alltid har vært det mest lønnsomme for meg, men det har de siste årene vist seg å være en riktig strategi siden jeg slipper å ta hensyn til hva leverandørene hevder. Jeg tror dette har vært det eneste riktige med tanke på deltagerne også.


Vi ser stadig at det dukker opp «revolusjonerende» ladestasjoner på markedet der leverandørene tilbyr opplæring som en del av markedsføringen. Opplæringen går i hovedsak ut på å gi deltagerne flest mulige såkalte USP’er, eller unike salgsargumenter som det heter på norsk. Det opplæringen ikke gir er de grunnleggende kravene som installasjonsnormen og lovverket gir og hvordan disse skal oppfylles. Årsaken til at dette utelates er ofte innlysende siden dette vil fjerne brorparten av USP’ene.


Derfor anbefaler jeg alle som skal planlegge, prosjektere eller installere ladestasjoner eller ladeanlegg å koste på seg en grunnleggende leverandøruavhengig opplæring i hvordan ladestasjoner fungerer og hvilke krav som må oppfylles. Du kan lese mer om mine kurs her, eller du kan velge en annen leverandør. Det viktige er at opplæringen er uavhengig av en leverandør eller produsent av ladestasjoner, og selvsagt at kursholderen kan dokumenter god kunnskap innen fagfeltet. Ladestasjonsleverndørene kan selvsagt gi en billigere eller gratis opplæring, men det er fordi de gir deg den informasjonen de tjener mest på. Dette betyr ikke at all opplæring fra leverandører der feil, men sørg for å lære det grunnleggende av noen som levere av å levere kunnskap, ikke ladestasjoner eller andre produkter relatert til dette.Comments


Kurs elbillading

Kurs

Vil du lære med om

elbiler og lading?

Sjekk ut våre kurs

rådgivning_emobility_01_web_redigert.jpg

Rådgivning

Trenger du bistand eller gode råd til ditt prosjekt?

Sjekk ut våre rådgivningstjenester

AdobeStock_257640646.jpeg

Borettslag

Trenger du hjelp til å etablere lading i borettslag eller sameie

Sjekk hvordan vi hjelper boligselskaper å finne den beste løsning.

KONTAKT

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Twitter
Spørsmål

eMobility Norway er en kunnskapsbedrift som leverer kurs og rådgivning innen elektrisk mobilitet. Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss benytt skjemaet nedenfor. 

Tusen takk

Kontoradresse

eMobility Norway as

St. Croix gate 10A,

1604 Fredrikstad

Norway

Telefon: +47 69 22 24 00

Email: post@emobilitynorway.no

Faktura (For invoice)

Faktura: faktura@emonor.no

EHF faktura: Org.nr. 920 428 010

path5447.png
Jan-Tore-web-_5.jpg
bottom of page