Hører elbilen hjemme i en sirkulær økonomi?

Redusert miljøpåvirkning er et viktig argument for å velge elbil, men hvor miljøvennlig er elbilen og hva med gjenbruk og gjenvinning av batteriene? Dette er spørsmål som mange med meg stiller og jeg har begynt å grave litt.


Det fine med å skrive bok er at jeg må bruke litt tid på å grave meg ned i problemstillinger. Nå arbeider jeg med elbilens miljøpåvirkning og da blir det rask batteriet som kommer i fokus. Det er ikke tvil om at batteriet er den delen av elbilen som klart skiller seg negativt ut sett fra et miljøsynspunkt. Både er det resurskrevende å produsere og batteriet kan også bli et problem når det har gjort sitt.


Vi kan si at batteriet går gjennom fire stadier.

  1. Produksjon

  2. Bruk i elbil

  3. Gjenbruk

  4. Gjenvinning

Det er de to siste jeg nå fokuserer på, men det viser seg snart at alt henger sammen som vi skal se.


Hvordan passer så en elbil inn i en moderne sikrulærøkonimisk tankegang? For å finne mer ut om sirkulær økonomi tok jeg en tur til Norsk Senter for Sirkulær Økonomi som også holder til på Øra i Fredrikstad for påfyll av litt kortreist kunnskap. Her tok Camilla Brox, som er daglig leder, imot meg og førte meg inn i et møterom med en nydelig utsikt mot sjøen og Øra naturreservat.


Camilla forklarte at sirkulærøkonomi er økonomisk virksomhet hvor ressurser forblir i økonomien lengst mulig og dette er viktig for å redusere miljøpåvirkningen i størst mulig grad. Tradisjonell lineærøkonomisk tenkning, som vi gjerne kan kalle «bruk-og-kast-økonomi», forutsetter at er ubegrenset ressurstilgang og at alt er håndterbart som avfall. I sirkulær økonomier ønsker man å se avfall som en ressurs og at produkter designes slik at materialene kan lettere kan gjenvinnes.

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi har kontorer rett inntil Øra Naturreservat. Her møtte jeg daglig leder Camilla Brox

Med denne nye innsikten om et spennende tema gikk jeg tilbake til kontoret for å grave litt om hvordan elbilen og ikke minst batteriet passer inn i en sirkulærøkonomisk tankegang. Jeg fant raskt ut at det er noen utfordringer.


Først og fremst gjelder dette batteriene. De er i utgangspunktet optimalisert for de to første trinnene, produksjon og bruk i elbilen. Elbiler er relativt dyre å produsere på grunn av nettopp batteriet. I produksjonen er det fokus på å holde kostnaden nede. Videre så har det vært viktig å produsere elbiler som har minst like gode ytelse som tilsvarende fossile biler, og helst skal de skape overskrifter for nye akselerasjonsrekorder. Med andre ord mest mulig ytelse for pengene er førsteprioritet.


Det er selvsagt kommersielle årsaker til dette. Bilene skal selge, og hvis kunder som skal gå fra tradisjonelle fossile biler til elektriske biler må det være fokus på rekkevidde, kostnader og gjerne ytelse.


Det er svært mye som tyder på at antallet elbiler i verden vil øke svært raskt. IEA anslår i sin Global EV Outlook 2019 at vi det vil være 130-250 millioner elbiler i verden i 2030 avhengig av hvilket senario som benyttes. Uansett senario så snakker vi om enorme mengder, og en bruk og kast strategi vil egentlig være utenkelig.


Jeg har på langt nær kommet til bunnen i denne saken, og det er mye det er mye som tyder på at vi har et stykke å gå før vi kan si at elbilen og batteriet er tilpasset en sirkulær økonomisk tankegang. Det er vist i mange studier at en overgang til elektrisk mobilitet vil redusere miljøpåvirkningen sammenlignet med tradisjonell mobilitet som drives av fossil energi. Men det er også klart at det fortsatt er et stort forbedringspotensiale før elektrisk mobilitet fult ut utnytter sine muligheter.


Tittelen på denne bloggposten var "Hører elbilen hjemme i en sirkulær økonomi?" Svaret på det spørsmålet er ja, men vi er ikke helt i mål ennå. Det er i dag for lite fokus på å lage biler og batterier som er egnet til gjenbruk og gjenvinning.


Det snakkes mye om e-mobility for tiden, og jeg bruker det i firmanavnet mitt. E'en står for Electric, men jeg tenker at den også burde stå for Environmentally-friendly og Ethical i større grad enn den gjør i dag.


Dette ble en bloggpost med flere spørsmål enn svar. Jeg vil forsette og grave i dette, og følge opp med flere blogg-poster fremover.


Kurs elbillading

Kurs

Vil du lære med om

elbiler og lading?

Sjekk ut våre kurs

rådgivning_emobility_01_web_redigert.jpg

Rådgivning

Trenger du bistand eller gode råd til ditt prosjekt?

Sjekk ut våre rådgivningstjenester

AdobeStock_257640646.jpeg

Borettslag

Trenger du hjelp til å etablere lading i borettslag eller sameie

Sjekk hvordan vi hjelper boligselskaper å finne den beste løsning.

KONTAKT

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Twitter
Spørsmål

eMobility Norway er en kunnskapsbedrift som leverer kurs og rådgivning innen elektrisk mobilitet. Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss benytt skjemaet nedenfor. 

Tusen takk

Kontoradresse

eMobility Norway as

St. Croix gate 10A,

1604 Fredrikstad

Norway

Telefon: +47 69 22 24 00

Email: post@emobilitynorway.no

Faktura (For invoice)

Faktura: faktura@emonor.no

EHF faktura: Org.nr. 920 428 010

path5447.png
Jan-Tore-web-_5.jpg