top of page

Er det lov å lade på stikkontakten?

Oppdatert: 2. apr. 2020

Svaret på det spørsmålet er både ja og nei, og her skal jeg forklare litt nærmere. Jeg skal også forklare farene med å lade, og hva som må til for å lade lovlig på stikkontakt hjemme. Stikkontaken kalles ofte for husholdningskontakt eller schuko.

Husk at alt som står her ikke bare gjelder rene elbiler, men også plug-in hybrider.


Hva sier regelverket?

Først må vi skille litt på begreper, og hvordan installasjonen er utført. Vi begynner med installasjonen og hva lovverket krever. Det er Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som regulerer bruket av elektriske anlegg. I § 16 står det: "Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk." Kort fortalt betyr det at anlegget ikke skal brukes til annet enn det det er forutsatt til. En ordinær kontakt ute eller i garasjen er ikke satt opp for å lade en elbil. En elbil utgjør en helt annen last en det som normalt kobles til slike kontakter. Dette har DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) også fastslått i blant annet Elsikkerhet 91, DSB fastslår at bruk av ordinære stikkontakter til regelmessig elbillading er å anse som bruksendring, som igjen gir krav om oppgradering til gjeldene norm. Vi kommer tilbake hva det innebærer lengre nede.


Regelmessig lading er et begrep som brukes, men hva betyr det?

Steder for elbiler normalt lades anses som regelmessig lading. Dette kan være hjemme, på jobb eller på hytta. Lading hjemme ansses som regelmessig også om man normalt lader på jobb og kun unntaksvis hjemme. Det samme gjelder hytta. Er vi derimot på besøk hos noen eller er bedt på hyttetur hos venner, og vi lader der, så regnes ikke dette som regelmessig.Hva betyr dette i praksis?

  • Vi kan IKKE lade på stikkontakten som sitter i garasjen hjemme eller andre steder hvor vi lader regelmellig.

  • Vi kan lade på en stikkontakt hos noen vi er på besøk hos. Her anbefaler jeg at det gjøres aktsomt. Sjekk at kontakten og det elektriske anlegget er i god stand, og helst bør konakten ha egenkurs. Er du i tvil skal du la være å lade.

  • Det er tillatt å lade regelmessig på en stikkontakt som er spesilt for formålet hvis det er til privat bruk. Nedfor har jeg laget et tabell med de kravene som må oppfylles.

  • Skal du sette opp et ladepunkt for allment bruk kan dette IKKE være en stikkonakt, da må ladestasjon benyttes.


Hva er det som er så farlig?

Risikoen ved å lade på en tilfeldig stikkontakt er varmegang. Denne varmegangen kan oppstå i selve stikkontakten, og i tilførselen fram til kontakten. Når det går varmt i selve kontakten vil dette i mange tilfeller gå relativt bra. Kontakten kan sitte på et ikke brennbart materiale som betong eller gips, eller forbindelsen kan bli så dårlig at bilen avslutter ladingen. Varmegang i kontakten kan imidlertid også utvikle seg til brann. Så denne risikoen skal vi ikke ta lett på, og vi skal huske at vanlige husholdningskontakter (Schuko) ikke er beregnet på den belastningen elbillading påfører den.


Den store faren forbundet med elbillading på tilfeldige stikkontakter er imidlerig i eventuelle svake kontaktpunkter på vei fram til selve kontakten. I det huset jeg bodde i når jeg fikk min første elbil var kontakten i garasjen koblet via et lampepunkt i boligen som vist på figuren ovenfor. Installasjonen var gjort på 70-tallet og trolig ikke vedlikeholdt etter det. Det er høy risiko for at en varmegang her utvikler seg til en brann. Siden lampepunktet ligger dekket av et tykt lag isolasjon har varmen ingen vei å gå og en liten feil vil skape høy temperatur og et tørt loft kan være overtent før brannvarsleren i rommet under gir alarm.


Hva må til for at en stikkontakt skal være lovlig for elbillading?

Tabellen nedenfor viser kravene som stilles til en stikkontakt som skal brukes til elbillading. De samme kravene stilles også til industrikonakter, men merkestrømmen på vernet (sikringen) kan være høyere.Som vi ser så er det mange krav som må oppfylles. Ingen andre laser på kursen betyr at det ikke skal være lys, garasjeportåpner, andre kontakter eller annet på kursen. Det betyr også at kontakten må være enkel. Det blir en relativt omfattende installasjon for et ladepunkt med lav kapasitet, ingen funksjonalitet og relativt begrenset sikkerhet.


Jeg anbefaler på det sterkeste å benytte en ladestasjon i steden for en kontakt. I det lange løp vil dette være en mye bedre investering.


2件のコメント


Jone Bjørheim
Jone Bjørheim
2022年1月16日

Jeg har ladet på en 10 amperes sikring, men dette fungerer rett og slett ikke. Hvorfor spør du? Jo, fordi at sikringen slår ut hele tiden ved ei belasting ved eller nær 10 ampere. Jeg har sjekket dette flere ganger. Ved en belastning rett under 10 ampere så slipper sikringen etter ca. 5 - 10 minutter (for orden skyld har jeg også sjekket at lading trekker sånn ca. 9,8 - 10 ampere, men ikke mer). Det er derfor nødvendig for meg, og sannsynligvis for de fleste andre å lade med jevn belasting på 10 ampere, ved å bruke en 16 amperes kurs. Noe annet fungerer ikke. Mye av det som er skrevet ovenfor bære preg av skrivebordsgeneral-mentalitet, man har ikke erfarin…

いいね!
Jan Tore
Jan Tore
2022年1月17日
返信先

Hei Jone og takk for kommentar.

Jeg forstår at tankegangen bak tiltakene kreves for å ivareta sikkerheten kan være vanskelig å forstå i utgangspunktet, og at de virker noe firkantet. Hvis ladekabelen din gir bilen beskjed om å trekke rundt 10 A så er det risiko for at sikringen går på en 10 A kurs. Derfor leverer flere biler med en kabel som ber bilen om å trekke noe mindre enn 10 A. Årsaken til at merkestrømmen på sikringen ikke skal være høyere enn 10 A er at kontakten ikke skal overbelastes. Langvarig trekk på 10 A er allerede for høyt for en ordinær stikkontakt. Den eneste sikkerheten som kan bygges inn i installasjonen for å begrense strømmen er å…

いいね!
Kurs elbillading

Kurs

Vil du lære med om

elbiler og lading?

Sjekk ut våre kurs

rådgivning_emobility_01_web_redigert.jpg

Rådgivning

Trenger du bistand eller gode råd til ditt prosjekt?

Sjekk ut våre rådgivningstjenester

AdobeStock_257640646.jpeg

Borettslag

Trenger du hjelp til å etablere lading i borettslag eller sameie

Sjekk hvordan vi hjelper boligselskaper å finne den beste løsning.

KONTAKT

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Twitter
Spørsmål

eMobility Norway er en kunnskapsbedrift som leverer kurs og rådgivning innen elektrisk mobilitet. Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss benytt skjemaet nedenfor. 

Tusen takk

Kontoradresse

eMobility Norway as

St. Croix gate 10A,

1604 Fredrikstad

Norway

Telefon: +47 69 22 24 00

Email: post@emobilitynorway.no

Faktura (For invoice)

Faktura: faktura@emonor.no

EHF faktura: Org.nr. 920 428 010

path5447.png
Jan-Tore-web-_5.jpg
bottom of page