Elbiler og brannfare

Oppdatert: 16. feb. 2021

Et tilbakevendende tema når elbiler diskuteres er brann. Dette gjelder spesielt i forbindelse med parkeringsanlegg. Dette er et tema som har bekymret meg også i mitt arbeid med ladeanlegg, jeg har derfor fulgt dette godt i de ti årene jeg har arbeidet med elbillading. Nå er har vi et godt bilde over risikoen og her skal jeg oppsummer dagens kunnskap om brannfare for elektriske kjøretøy. Jeg har forsøkt å være så nøytral som mulig, selv om konklusjonen er at elbiler ikke gir økt brannfare.


Bilbrann er skremmende (illustrasjonsbilde)

Vi skal først dele problemet med brann i elbiler i to, det ene er brann i selve bilen og det andre er brann i det elektriske anlegget ved lading. Først skal jeg ta for meg utfordringen med brann i selve bilen, og så skal vi se på brannrisiko ved lading senere.

Et bilde som ofte tas fram når det snakkes om elbiler og brannfare er Teslaen som tok fyr under hurtiglading på Brokelandsheia i jula 2015. Slike bilder gjør selvsagt inntrykk, og siden elbilen er ukjent for de fleste kan vi lett dra konklusjonen med at elbiler er rullende brannbomber. Heldigvis viser det seg at dette var et enkeltstående unntak, ikke regelen.Brenner er elbiler mer enn tradisjonelle biler og er brannene farligere?

Det svenske forskningsinstituttet RISE (Research Institutes of Sweden) har gjort en undersøkelse viser at det er snarere tvert imot. Elbiler brenner mindre enn biler med forbrenningsmotor. En vanlig brannårsak i biler er lekkasje av brennbar væske eller gass som antenner på en varm overflate. I en elbil er det hverken brennbare væsker eller varme overflater.


Det er frykten for litium batteriet og historiene om hvordan disse antenner i mobiler osv. som har fått mange til å tro at elbilen er en brannbombe, men batteriene i biler er mye bedre overvåket og innpakket i biler en i de fleste andre apparater som bruker litiumbatteriet som energikilde. I tillegg er batteriet plassert i bunnen bilen slik at de ikke utsettes for ekstrem varme hvis andre deler av bilen tar fyr.

Det er her også viktig å ta med kunnskap fra den tragiske brannen på Sole i januar 2020 hvor flere hundre biler var involvert, deriblant en rekke elbiler. Til tross for at brannen hadde en voldsom utvikling er det ikke noe som tyder på at et eneste elbilbatteri har tatt fyr ifølge rapporten fra Stavanger brann og redning IKS.

Tall som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennomgått bekrefter dette. De viser at biler som går på fossilt drivstoff er 4-5 ganger mer brannfarlige sett i forhold til antallet. Selvsagt er elbilstanden nyere sammenlignet med sinne fossile søsken, men dette forklarer ikke hele forskjellen. Vi kan nå trygt konkludere med at det er med at det er lik, eller til og med mindre, risiko for brann i en elbil sammenlignet med en ordinær bil som går på fossilt drivstoff.

Er elbilbranner farligere enn andre branner?

Et annet argument som ofte kommer fram er at elbilbranner er mye farligere og mye vanskeligere å slukke. Dette er tildeles riktig fordi litiumbatterier brenner selv om oksygen ikke er tilstede når de har nådd en vis temperatur. Imidlertid er energien som er tilstede i et batteri mindre enn den vi finner i en bansintank. Hvis vi går tilbake til rapporten til RISE så påpeker de at den største utfordringen med batteribranner er manglede kunnskap og retningslinjer.

Hva så med elbiler som lader?

Før jeg går inn i selve problematikken med farer ved lading skal jeg (nok en gang) snakke litt om forskjellen mellom en bil som går på strøm, altså en elbil, og de som går på fossilt drivstoff. Hovedforskjellen mellom de to biltypene er at vi lader en elbil når den står parkert over tid, i motsetning til en bensin eller dieselbil som vi stopper en kort stund ved en drivstoffpumpe for å fylle drivstoff. Dette medfører at vi normalt lader bilene våre der de står parkert lengst, det vil si ved våre hjem om natten når vi sover.

Ingen ønsker brann hjemme, uansett om man bor i en enebolig eller i en leilighet. Dette er også et moment som kommer opp når elbillading diskuteres i borettslag og sameier. En ting er jo å påføre seg selv og sine brannfare, en helt annen sak er det å bli påtvunget risikoen av andre som skal ha en slik elbil og i tillegg så skal de lade den i parkeringskjelleren. Dette er en fult forståelig bekymring hos mange i borettslag og sameier har, men hvor stor er denne risikoen og kan vi gjøre noe for å minimere den.

Det er en relativt stor fare for varmegang og brann i det elektriske anlegget hvis vi kobler til en elbil hjemme i garasjen eller i parkeringskjelleren hvis bilene regelmessig lades på kontakter som ikke er spesielt satt opp for lading av elektriske kjøretøy. Jeg har sett mange skremmende eksempler på lading på eksisterende kontakter i garasjeanlegg satt opp for enkle laster som støvsugere og så videre.


Ladende elbil gir ikke økt brannfare hvis det gjøres riktig

Norge har imidlertid kommet langt i å regulere ladeanlegg, og det er stilt klare krav til utforming og beskyttelse av ladepunker. Alle kontakter som brukes til regelmessig lading skal følge disse kravene, og dette gjør det ulovlig å lade på en kontakt som ikke er spesielt satt opp til lading i henhold til kravene i NEK400.


Faren forbundet med lading lar seg med andre ord redusere til nær null ved å sette opp godkjente ladestasjoner, og undersøkelser DSB har gjort viser at en elbil som lader på et godt ladeanlegg er mindre brannfarlig enn en parkert bensin- eller dieselbil.

For borettslag og sameier har jeg imidlertid sett at det er en felle å gå i som kan skape utfordringer selv om ladestasjoner settes opp. Utfordringen oppstår hvis borettslaget eller sameiet tillater at hver enkelt setter opp sin ladestasjon og kobler denne til felles strømanlegg. Utfordringen med dette er at man etter hvert mister kontroll på forbruket og overbelastning av anlegget kan bli resultatet. Videre så er det også utfordring med ettersyn og vedlikehold av ladestasjonene siden disse eies av den enkelte beboer, samtidig som de er knyttet til felles strømanlegget og vi får dermed uklare ansvarsgrenser.

Så hvordan skal vi gå fram for å sikre ladeløsninger? For det første så må det etableres godkjente ladepunkt og det er uten tvil ladestasjonen som er gir best sikkerhet. Installasjonen skal selvsagt gjøres av elektrofagperson med kunnskap om elbillading. Hvis ladepunkt skal etableres i et parkeringsanlegg så anbefaler jeg på det sterkeste at dette gjøres som en del av større ladeanlegg som trinnvis bygges ut etterhvert flere og flere får behov for lading. Utbyggingen bør skje etter en plan slik at like god kapasitet og funksjonalitet sikres for alle samtidig som det sikres at det elektriske anlegget ikke overbelastes. I tillegg skal både enkeltstående ladestasjoner og store ladeanlegg etterses og eventuelt vedlikeholdes årlig.

Sprinkleranlegg i parkeringsanlegg

Sprinkleranlegg skal bidra til å sikre nok tid til rømning og skal medvirkende til at bygninger ikke blir totalskadd av brann. Spinklersystem har en direkte slokkeeffekt i tillegg til å være kjølende på røyk- og branngasser.

Det har vært diskutert om det må etableres sprinkleranlegg i parkeringshus hvor det er et ladeanlegg. Sprinkleranlegg er aldri feil, og det ville høyst sannsynlig redusert omfanget av brannen på Sola vesentlig, imidlertid konkluderer DSB med at installasjon av ladeanlegg ikke gir et økt behov for sprikling siden brannfaren ikke øker.

Utkobling av ladeanlegg

I forbindelse med en brann i et garasjeanlegg, uansett årsak, så vil et ladeanlegg være en usikkerhetsfaktor for redningspersonell som skal inn å redde personer eller slukke en brann. Av den grunn så anbefaler jeg alltid at ladeanlegg har en funksjon for sentral utkobling slik at alle ladepunkter legges spenningsløse hvis brann oppstår eller annen kritisk situasjon oppstår. For å få til en slik funksjon er det må det selvsagt etableres et felles ladeanlegg, siden det vil være svært utfordrerne å ha en funksjon som legger ut en rekke enkeltstående ladestasjoner.

Her kan du leser mer om elbiler og brannfare:

Filter Nyheter: Ekspert om Sola-brannen: – Elbiler helt irrelevant


Kurs elbillading

Kurs

Vil du lære med om

elbiler og lading?

Sjekk ut våre kurs

rådgivning_emobility_01_web_redigert.jpg

Rådgivning

Trenger du bistand eller gode råd til ditt prosjekt?

Sjekk ut våre rådgivningstjenester

AdobeStock_257640646.jpeg

Borettslag

Trenger du hjelp til å etablere lading i borettslag eller sameie

Sjekk hvordan vi hjelper boligselskaper å finne den beste løsning.

KONTAKT

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Twitter
Spørsmål

eMobility Norway er en kunnskapsbedrift som leverer kurs og rådgivning innen elektrisk mobilitet. Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss benytt skjemaet nedenfor.