top of page

3-fas lading på 230V IT-nettet

Oppdatert: 21. des. 2021

3-fas lading på 230V IT-nett er et hett tema på mange grupper for elbiler og lading på internett for tiden. Mange er skuffet over at bilene ikke støtter så godt som de tror eller kanskje også har fått opplyst. Her skal jeg forsøke å avklare nærmere hvordan dette henger sammen, og jeg skal også belyse de farene ved denne typen lading. For det er farer forbundet med det siden dette er et avvik fra standarden som setter sikkerhetsfunksjoner i bil og ladestasjon ut av spill.


Type 2 ladekontakten er den vanligste ladekontakten på ladbare biler i vår del av verden. Denne kontakten er utviklet for det Europeiske 400 V TN-strømnettet, og den har blitt standarden som skal følges i Europa. Det vil si at den nå skal sitte på alle ladbare biler som leveres i Europa inkludert Norge. Alle ladestasjoner som ikke har fast kabel skal ha Type 2 kontakten for tilkobling av ladekabelen. Kontakten gir mulighet for både 1-fas lading og 3-fas lading. Imidlertid er det viktig å merke seg at den er utviklet for 3-fas lading på det 400V TN-nett. Type 2 standarden støtter ikke 3-fas lading på 230 V IT-nett, som fortsatt er det vanligste strømnettet i Norge, selv om selve kontakten selvsagt er fysisk i stand til å overføre dette.Jeg får mange spørsmål om 3-fas lading på det norske 230 IT nettet og hvordan dette skal utføres. Jeg får også mange spørsmål fra folk som ikke får den ladeeffekten de forventer på denne løsningen. Utfordringen er som nevnt over at hverken biler eller ladestasjon er i utgangspunktet konstruert for denne typen lading.


Sikkerhetsfunksjoner settes ut av spill.

Ved AC lading er det ladestasjonen som forteller bilen hvor mye strøm den maksimalt kan trekke og dette er en svært viktig sikkerhetsfunksjon.

Ved 3-fas 230 V lading vil vi imidlertid oppleve at strømmen i en av lederne (N-lederen på ladestasjonen) blir over 1,7 ganger høyere enn innstilt verdi, noe som gir fare for både varmegang og brann.

Mange av bilene som i utgangspunktet er konstruert for normal 3-fas lading på 400V nettet som også 3-fas lade på 230V nettet, og de fleste elbiler tar ikke skade av å lade 3-fas på det norske IT-nettet. Imidlertid er det svært viktig å avklare med bilprodusenten hvis du har planer om å begi deg inn på et slikt prosjekt.
Her bør det nevnes at Tesla Model 3 er et unntak uten at jeg har testet det selv. Den populære Teslaen skal trekke jevnt på alle tre fasene, også ved 3-fas lading på 230 V. Uansett om ladestasjonen er satt opp for en Tesla eller en annen elbil så er den sikkerhetsfunksjonene satt ut av funksjon med den risikoen det medfører.


Hva sier regelverket?

Det er også viktig at du har en ladestasjon som håndterer dette, og dette er et krav i NEK400 at ved installasjon av ladestasjoner på det norske IT-nettet skal produsentens anvisninger følges. Dette krave var opprinnelig IKKE ment som en åpning for 3-fas lading på IT nettet, men det tolkes dithen. Uansett hensikt krever Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) at alle elektriske installasjoner skal følge NEK400, eller utføres på en måte som minst like god sikkerhet som metoden som er beskrevet i NEK400. Viktig å huske at FEL er en del av det norske lovverket, og dermed hviler det et tungt ansvar på både installatør og anleggseier hvis man beveger seg i gråsonen av hva NEK400 beskriver.


Dette fører oss videre til den eller de som skal installere ladestasjonen. Siden dette er en svært spesiell installasjon er det svært viktig at ladestasjonsinstallasjonen gjøres av en elektrofagmann som har god forståelse for farene som kan oppstå ved slik lading, og som iverksetter nødvendige tiltak for å påse at installasjonen minst har samme sikkerhetsnivå som en installasjon utført i henhold til NEK400 gir, og at dette dokumenteres grundig.


Er du elektriker og vil lære mer om elbillading?Et eksempel på en installasjon som ikke gir samme sikkerhetsnivå som NEK400 er en ladestasjon med Type 2 kontakt som stilles på 16 A. Som vi har lest tidligere vil dette normalt medføre at strømmen i N lederen blir 1,7 ganger høyere, altså 28 A. Dette er i utgangspunktet helt greit så lenge alle delene i installasjonen tåler 28 A, men det er ingen innbygd sikkerhetsmekanisme som sikrer mot at det benyttes en 20 A ladekabel. En 20 A ladekabel vil selvsagt overbelastes av strømmen i N-lederen på 28 A. For å sikre mot dette må N-lederen også overvåkes og det er ikke standard funksjonalitet i en ladestasjon.


Eksemplet over kan selvsagt løses ved å benytte ladestasjon med fastmontert kabel eller overvåking av N-lederen, men det er bare et eksempel på fallgruvene vi kan gå i når vi ikke bruker utstyr på den måten det er konstruert for.


Mitt råd

Dette fører meg videre til mitt klare råd når det gjelder å legge opp til 3-fas elbillading på 230 V IT-nett: UNNGÅ DET hvis du ikke har en meget god grunn til å gjøre det, og du i tillegg kan få det utført av en elektrofagmann som kan dokumenter at sikkerhetsnivået er minst like godt som det som er beskrevet i NEK400. NEK400 peker igjen på flere IEC standarder så det blir et omfattende dokumentasjonsarbeid som legges fram av både installatør og ladestasjonsprodusent. I tillegg må ladepunktet merkes godt så biler som ikke tåler denne løsningen tar skade.


Ladefarten øker ikke

3-fas lading på 230 V IT-nett, som vist i figuren over, vil IKKE øke ladehastigheten i forhold til ordinær 1-fas. Fordelen som noen ser er at belastningen delvis fordeles på 3 faser og maksimal strøm senkes fra 32 A til 28 A. Maksimal ladeeffekt på en 32A installasjon vil både ved 1-fas lading og 3-fas lading på det norske 230V IT-nettet være litt over 7 kW. De aller fleste vil egentlig klare seg med langt mindre ladefart en det. For å rask beregne ladet rekkevidde kan vi bruke denne tommelfingerregelen:


En amper i en time gir en kilometer rekkevidde.

Tommelfingerregelen tar utgangspunkt i et forbruk på 20 kW/100km og en virkningsgrad på 90 % fra ladeboksen til drivhjulene.


For eksempel vil et ladepunkt som gir 20 A 1-fas gi rundt 200 km kjøring hvis en bil står tilkoblet i 10 timer. Legger vi til at de aller fleste har mulighet til å stå tilkoblet lengre enn 10 timer i døgnet, og kjører vesentlig kortere enn 200 km i løpet av en gjennomsnittsdag, ser vi at fokuset på høy ladefart er overdrevet. Jeg tenker at mange har alt for høyt krav til hvor raskt en bil skal lade når den står parkert hjemme. De aller fleste klarer seg strengt tatt med et ladepunkt som gir 16 eller 20 amper 1-fas, men det betyr selvsagt ikke at man ikke kan ha en ladeløsning som gir høyere ladefart hvis forholdene ligger godt til rette for det.Det er også en misforståelse at en bil med større batteri må ha raskere lading. Forutsatt samme kjørelengde klarer en bil med stort batteri seg med laverer ladehastighet en en bil med lite batteri fordi energibufferet er større.


En dypere vurdering av behov for ladehastighet skal jeg diskutere i en framtidig blogg-post.


Legg gjerne igjen dine tanker i en kommentar.

3 commentaires


Jens Erling Bjørck
Jens Erling Bjørck
13 sept. 2023

Hei Nils

Dette er et godt innlegg.

Jeg har et spørsmål angående beregningen av strømmen i N-lederen. Hvis man påtrykker en gitt spenning over nullpunktet på bilen, så "løftes" nullpunktet, og faseforskyves 120 grader. Dette medfører vel at strømmene IL3 faseforskyves med 180 grader mot kryssningspunktet mellom L1 og L2. Dermed får man -120 grader mellom L2 og L3, og +120 grader mellom L1 og L3. Dette medfører 90 grader mellom L1 og L2. Om vi dekomponerer dette så blir forholde roten av 2 og ikke roten av 3?

J'aime

Jan Tore Gjøby
Jan Tore Gjøby
15 oct. 2020

Hei Nils

Jeg har flere ganger lest at enkelte biler, blant annet Audi e-tron trekker mer enn det som vi i utgangspunktet kan anta at de skal gjøre ut fra modellen jeg har tegnet inn i mitt innlegg. Det gjør jo saken ennå mer bekymeringsverdig siden jeg ikke har sett noen forklaring om hvorfor. Har du en forklaring så del den gjerne. Viktig å ta med når det gjelder e-tron er at Audi på sine nettsider skriver at bilen ikke støtter 3-fas 230V lading. Hva da med garanti? Jeg tenker at skjevlast argumentet i denne saken er overdrevet, det er bedre å senke ladehanstigheten slik jeg skriver. Det aller fleste klarer seg med mye lavere ladehansighet enn de tror.

J'aime

Brannfaren du refererer til forutsetter at det ikke finnes overvåking av strøm i fellesleder. Dersom det finnes system som begrenser strøm i alle ledere til laveste strømføringsevne for alle tilkoblete komponenter vil man kunne hente ut ca. 15 % mer effekt uten å risikere varmgang. Kravet i NEK 400-722 forutsetter (slik jeg leser det) at slik anordning er til stede ved trefaset lading på IT.

Dersom det finnes internt arrangement for trekantkobling av likerettere vil effekten kunne øke med 70 %.

Fordelen med å kunne hente ut høy effekt i store anlegg er at perioder med tilgjengelig kapasitet kan utnyttes mer effektivt.

J'aime
Kurs elbillading

Kurs

Vil du lære med om

elbiler og lading?

Sjekk ut våre kurs

rådgivning_emobility_01_web_redigert.jpg

Rådgivning

Trenger du bistand eller gode råd til ditt prosjekt?

Sjekk ut våre rådgivningstjenester

AdobeStock_257640646.jpeg

Borettslag

Trenger du hjelp til å etablere lading i borettslag eller sameie

Sjekk hvordan vi hjelper boligselskaper å finne den beste løsning.

KONTAKT

  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Facebook
  • Twitter
Spørsmål

eMobility Norway er en kunnskapsbedrift som leverer kurs og rådgivning innen elektrisk mobilitet. Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss benytt skjemaet nedenfor. 

Tusen takk

Kontoradresse

eMobility Norway as

St. Croix gate 10A,

1604 Fredrikstad

Norway

Telefon: +47 69 22 24 00

Email: post@emobilitynorway.no

Faktura (For invoice)

Faktura: faktura@emonor.no

EHF faktura: Org.nr. 920 428 010

path5447.png
Jan-Tore-web-_5.jpg
bottom of page