top of page

3-fas lading på 230 V IT-nett. En oppsummering

Den siste måneden har det gått en diskusjon om hvorvidt 3-fas-lading på våre særnorske IT- og TT-strømnett er tillatt. Diskusjonen ble startet av meg når jeg skrev om problemstillingene i en kronikk i Teknisk Ukeblad. Her skal jeg gjøre en oppsummering av diskusjonen. Til slutt kommer jeg med mine anbefalinger til installatører som ønsker å utføre slike installasjoner.


Bakgrunn

I dag er det en utbredt praksis å tilkoble alle tre fasene til en ladestasjon også i et IT- eller TT-nett når en ladestasjon installeres, selv om dette i utgangspunktet ikke er den tiltenkte løsningen. Blant mange kan det virke som at dette er «den eneste» måten å koble til en ladestasjon på når alle tre fasene er tilgjengelig i det elektriske anlegget. Viktig å merke seg her er at når jeg skriver 3-fas-lading så betyr det at strømnettets tre faser overføres til bilen, og at strømmen overføres på Type2-kontaktens L1, L2 og N pinner. Jeg har forklart dette i nærmere en tidligere bloggpost. Legger også til at det jeg beskriver både gjelder IT- og TT-strømnett selv om jeg ofte kun henviser til IT-nett.


Jeg holder mange kurs om ladeløsninger for elektriske kjøretøy, oftest er dette kurs for elektrikere og andre som planlegger, utfører og kontrollerer installasjoner av AC ladestasjoner. I nesten hvert kurs får jeg spørsmål om 3-fas-lading på IT-nett. I det siste har jeg begynt å belyse problematikken og mitt syn i mine kurs slik at jeg er i forkant av det spørsmålet som med høy sannsynlighet vil komme. Imidlertid blir det uryddig av meg å gi mine tolkninger i et lukket kurs uten at de som har et annet syn får mulighet til å si sin mening. Er du interessert kan du les mer om mine kurs her.


Kronikken som startet debatten, skapte mange reaksjoner

Kort forklart er mitt syn at denne typen lading ikke er i samsvar med gjeldene NEK 400, siden løsningen ikke er beskrevet i produktstandarden NEK EN 62196-2 som NEK 400 krever samsvar med 722.55.101. Når løsningen ikke er beskrevet i standarden er den heller ikke i samsvar med standarden. Denne produktstandarden åpner kun for å overføre en fase gjennom N-pinnen ved 1-fas-lading. Hele begrunnelsen kan du lese i min kronikk i Teknisk Ukeblad.


Denne kronikken skapte selvsagt mange reaksjoner, og hittil er det kommet inn 125 kommentarer på selve kronikken, i tillegg er saken delt og kommentert et utall ganger i sosiale medier. Et argument som ble brukt gjentatte ganger var reduserte påkjenningen på det elektriske anlegget og økte ladehastigheten. I løsningen som beskrives reduseres maksstrømmen med godt under 15 % og ladehastigheten er den samme. Det vil si rundt 4 A ved 7,4 kW. En minst like effektiv metode for å redusere skjevlast i en installasjon ville være 1-fas lading på de to minst belastede fasene.Easee svarte på kronikken

I kronikken pekte jeg ikke på en spesiell produsent, siden ladestasjoner fra mange produsenter har vært installert på 3-fas på IT-nettet. Imidlertid følte Easee at det var riktig å svare på min kronikk.


Forskjellen på lovlig og samsvar

I innledningen av kronikken hevdet jeg at løsningen ikke var lovlig for å skape diskusjon. I teksten utdyper jeg at mitt syn er at dette ikke er i samsvar med utstyrsstandarden NEK 400 peker på. Det er imidlertid mulig gjøre en slik installasjon «lovlig» hvis produsent og installatør framlegger nødvendig dokumentasjon på at sikkerhetsnivået er minst på nivå med det en installasjon i samsvar med NEK 400 gir. Jeg har forklart dette i denne kronikken i Teknisk Ukeblad.


Redaksjonelle saker

Siden både min kronikk og svar fra Easee skapte mye diskusjon tok Teknisk Ukeblad opp problematikken redaksjonelt også. Det kom hele tre saker fra TU reaksjonen.


Easee reagerer på utspill om trefaselading: Ingenting som tilsier at det ikke er sikkert


Dette sier bilmerkene om trefaselading. Kun to av bilmerkene sier at de støtter lading på trefase IT- og TT-nett.


DSB: Trefaselading på IT-nett har medført skader. Bilprodusentens anbefalinger skal alltid følges.

Presiseringer som jeg har kommet med underveis

I løpet av de siste ukers diskusjon har jeg kommet med noen presiseringer. For det første ble det påpekt at det ikke er et forbud mot