Dette kurset gir deltagerne en god innføring i hvordan ladestasjoner og ladeanlegg for elbiler og andre elektriske kjøretøy er bygd opp. Kurset gjennomføres direkte på Zoom og antall plasser er begrenset. Det vil si at deltagerne kan stille spørsmål underveis enten i chatt eller ved å "rekker opp hånden" og få ordet på direkten. Dermed er ikke deltagerne passive mottakere av informasjon, de kan aktivt delta i undervisningen på samme måte som i et klasseromskurs.

 

Formålet med kurset er å gi deltagerne en god innføring i hvordan gode ladepunkt etableres, både i private boliger og i større ladeanlegg som i borettslag eller i bedrifter. Kurset gir en god innføring i de løsningene som finnes, hva som passer best i forskjellige situasjoner og hva regelverket (NEK400 og standarder) krever. Deltagerne får kunnskap for å hjelpe kundene å finne de løsningene som passer best i hvert enkelt tilfelle.

 

Kursinnhold:
·      Grunnleggende elbillading
·      Det norske IT nettet
·      NEK400 og standarder for elbillading

·      Valg av vern
·      1-fas og 3-fas lading på IT og TN nett.
·      Oppbyggings av ladeanlegg
·      Hvor mye effekt trenger en elbil?
·      Lastbalansering og effektstyring
·      Løsninger for borettslag og sameier
·      Administrasjonssystemer

·      Planlegging, sluttkontroll og dokumentasjon

·      Ladeklare bygg 

 

Kurset og kursleverandøren er uavhengig av ladestasjonsprodusenter og tjeneste leverandører, og holdes av Norges mest erfarne kursholder inne emnet.

Kurset starter normalt kl. 08:30 og varer til klokken 13:00. 

Kursavgiften er kr. 3.000,-.

Det er ikke mva på opplæring

Kursholderen
 

Jan Tore Gjøby er Norges mest erfarne kursholder innen elektrisk mobilitet med over 300 kurs og foredrag i emnet bak seg. Jan Tore er elektroingeniør og har arbeidet med elbiler og lading siden 2011 som rådgiver og kursholder. Han var innleid i både Fortum, Ionity og Circle-K når de startet opp sin ladevirksomhet. I tillegg har han gjennomført et stort antall andre rådgivningsoppdrag for bedrifter, offentlige virksomheter og boligbransjen.

Gjøby medlem i flere komiteer som utarbeider standarder for elbillading og el-installasjoner både i Norge og internasjonalt. Han leder NEK/NK69 som er komiteen som er ansvarlig for standardisering av ladeinfrastruktur for kjøretøy i Norge og er den norske underkomiteen av IEC/TC69. Han er også medlem NEK/NK64, komiteen som blant annet utarbeider NEK400. 

Det er imidlertid som kurs- og foredragsholder Jan Tore trives aller best. I tillegg til å ha gitt opplæring til store deler av elektrobransjen har han også gitt opplæringen i bilbransjen, boligbyggerlag, privatpersoner og mange fler siden 2014. 

Gjøby er en inspirerende og kunnskapsrik kursholder som krydrer sin kurs med erfaringer fra sine spennende oppdrag og mange lange kjøreturer med elbil. Jan Tore er en erfaren elbilist med 400.000 kilometer bak rattet i elbiler. 

Banner checkin.jpg

Velg ditt kurs og meld deg på

 

Vi leverer tilsvarende kurs i samarbeid med Nelfo. Gå til Nelfos sider for påmelding.

Ønsker du annet kurs, kanskje fysisk i din bedrift? Meld din interesse her.