top of page

Ladekostkalkulatoren er i beta versjon

Her kan du regne ut hvor mye det koster å lade bilen din. Helt øverst kan du legge inn årlig kjørelengde og forbruk på bilen. Rett nedenfor vil du da se kostnader og andre tall for det typiske forbruket som er lagt inn. Selvsagt er ingen like, derfor kan du gå nedover i kalkulatoren og legge inn de tallene som passer for deg. For hver ny post så velger du hvor stor ANDEL av den gjenværende ladingen som bruks på denne lade-situasjonen. Legger du inn 100 % så vil det ikke være noe igjen til de neste postene. 

Kalkulatoren er fortsatt under utvikling, og skulle du ønske å komme med en kommentar eller innspill så send gjerne en kommentar på Spørsmål-skjemaet helt nederst på siden. 

bottom of page