top of page

Kurs om elbiler og lading

Få en god innføring i hvordan elbiler og plug-in hybrider lades, og hvordan gode ladeanlegg bygges av Norges fremste kurs og foredragsholder på området, Jan Tore Gjøby. 

 

Kurset passer både for elektrobransjen, bilbransjen og andre som har behov for å få kunnskap om hvordan elektriske kjøretøy lades på en trygg og effektiv måte. 

 

Kursinnhold:

  • Grunnleggende elbillading

  • Hva sier lover og regler?

  • Hva kjennetegner gode ladeanlegg?

  • Elbillading i borettslag og sameier

  • Betalingsmodeller og systemer

  • Strategier for lading av flåter

  • Hva har framtiden å by på, nye biler, tyngre kjøretøy, nye ladeløsninger

Dette sier deltagerne:

"Jeg opplevde kurset veldig bra. Dette var veldig godt bygd opp, og med tydelig fokus på behov til el-bileiere og hva man kan forvente av utfordringer i sameier/borettslag."

"Veldig godt oppbygd kurs, med fokus på å forklare utfordringer, farer og økonomiske utfordringer for sameier/borettslag. Han er også veldig flink til å fokuserer på hvilke krav som må stilles til entreprenør, og hvordan dette må gjøres. Jan Tore er flink til å ta avbrytelser/spørsmål og tar lett endringer som kommer pga. forskjellige omstendigheter under selve kurset."

Kursholder:

Kurset holdes av Jan Tore Gjøby, en av landes fremste fagpersoner innen elbiler og lading. Han har i en årrekke holdt flere hunder engasjerende kurs og foredrag om elbiler og lading hvor stoffet presenteres på en enkel og inspirerende måte uten å miste den faglige dybden. 

 

Gjøby har i snart 10 år arbeidet som uavhengig rådgiver og kursholder for de mest sentrale aktørene innen elektrisk mobilitet i Norge. Han sitter også i flere normkomiteer og har derigjennom førstehånds kunnskap om utviklingen.  

bottom of page