We Are Coming

SOON

Who We Are

Sett av en halvtime og bli med på dette webinaret for å få nyttig tips hva som kreves for å installere ladeanlegg i samsvar med NEK 400

Viste du at i del 722 i NEK 400 som omhandler tilkoblingspunkter for elektriske kjøretøy kreves det samsvar med utstyrstandarder 17 ganger og det henvises til 24 forskjellig standarder og standardserier? Disse kravene må oppfylles for å kunne utstede en samsvarserklæring på NEK 400. 

Så hva må til for å lever et ladeanlegg i samsvar med NEK400? Det er et spørsmål jeg får nesten daglig som medlem i NEK/NK64 og leder av NEK/NK69. Derfor holder jeg dette korte webinaret for å belyse problemstillingen. Vi ses på webinaret.

Get On The List

Sign up to receive the first word when we go live.

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn