Ny rapport om elektriske drosjer

Hvis elbiler skal tas i bruk i drosjenæringen er det viktig å legge til rette for gode ladeløsninger. Klimapartner i Agder ønsket å se nærmere på hva som må til. Derfor engasjerte de eMobility Norway til å utarbeide en rapport som belyser utfordringer og muligheter. Myndighetene ønsker store reduksjoner i utslippene fra transportsektoren. Elbilen er i dag det det alternativet av nullutslippsbiler som har slått best an i markedet og snart er hver tredje personbiler … Les Mer