BORETTSLAG OG SAMEIER

eMOBILITY NORWAY har i en årrekke hjulpet borettslag og sameier med å finne gode løsninger for utbygging av ladeanlegg.

Ved å bruke en godt kvalifisert og erfaren rådgiver til å beskrive den beste løsningen for ladeanlegget, før forespørsel eller bestilling sendes elektrikeren, reduseres risikoen for en feilslått investering vesentlig. Borettslag er ikke like, det er heller ikke ladeanlegg. Ved å finne den oppbyggingen av ladeanlegg som passer best for borettslaget eller sameiet så vil man kunne spare store summer og sikre at man har forutsigbarhet inn i framtiden når ladeanlegget skal utvides. Det sikrer også at den tilgjengelige effekten utnyttes optimalt slik at det ikke overinvesteres i kapasitet som det ikke er behov for. 

Les mer om våre utbyggingsplaner lengre nede på siden.

Send oss gjerne en e-post for tilbud på plan for utbygging.

RÅDGIVNING

TEKNISK KURS 

ELBILLADING

STRØM PÅ TANKEN

ELBILLADING I BORETTSLAGOG SAMEIER

ER FRAMTIDEN ELEKTRISK?

DESIGN

Utbyggingsplaner for borettslag og sameier

Spørsmålet mange stiller seg er hvordan skal vi velge riktig ladeløsning? Det er vanskelig å vite hvor man skal begynne, og hva som er riktig og galt, når man skal etablere et ladeanlegg. Vi har lang erfaring i å hjelpe boligselskaper med å sette opp sikre og effektive ladeanlegg. Vi tar hensyn til alle i borettslaget/sameiet i forbindelse med en utbygging og lager en god plan for hvordan et ladeanlegg bygges ut. Planen kan brukes både som vedtaksdokument i styret, info til beboere og forespørsel til el-installatør.

Vår erfaring er at det er to viktige elementer som må på plass for at en utbygging av et ladeanlegg for elbiler i et borettslag/sameie skal ble bra, også over tid.

For det første må det planlegges en stegvis utbygging. Det kan ikke bare bygges ut til de som har elbil eller ladbar hybrid i dag, for det vil komme flere og et anlegg som må kasseres etter noen få år fordi det ikke kan utvides er en meget dårlig investering. Det må lages en plan for en stegvis utbygging som forteller hvordan den første fasen skal være hvor dagens behov dekkes og som beskriver hvordan en videre utbygging skal gjennomføres. Planen må også beskrive når større kostnader kan kommer som forsterkning av inntak, bytte av fordelinger og så videre, og den må beskrive når det er riktig å innføre ny funksjonalitet som effektstyring, automatisk betalingsløsning og lignende. Vi i eMobility Norway har lang erfaring med å beskrive slike anlegg og vet hva som må til for å få en løsning som er god nå og om noen år fram i tid.

For det andre må en plan ta hensyn til alle i borettslaget/sameiet. Både de som ivrer etter en god løsning å lade sin bil og de som ikke har bil. Elbil-lading kan raskt bli et konfliktområde, og ingen konflikter løses ved at en part føler seg som en taper. En konflikt med tapere er ikke løst, den vil ligge der latent og forstyrre på styremøter, årsmøter og så videre. Derfor er det viktig med en plan som har et helhetlig syn på dette og for å få dette til er det en stor fordel den som utarbeider planen er nøytral. eMobility Norway as er ikke knyttet til bestemte produsenter, interesseorganisasjoner eller annet som kan påvirke nøytraliteten. Vårt mål er at boligselskapet får en god utbygging av ladeløsninger som gir en merverdi til alle borettslaget/sameiet.

Når vi utarbeider en plan er dette inkludert:

  • Befaring av anlegg med samtale for å kartlegge forventninger og behov. Dette tar rundt en time.

  • Dialog med nettselskap for å kartlegge kapasitet og utvidelsesmuligheter

  • Behovsanalyse

  • Utarbeiding av løsningsforslag.

  • Utarbeiding av plan for trinnvis utbygging

  • Rapport med funksjonsbeskrivelse og kravspesifikasjon

  • Rapporten som leveres er så spesifikk at den kan brukes i forespørsel til elektroinstallatører. Den er også egnet som vedtaksdokument i styret og informasjon til beboerne.

Kontakt oss for å få et tilbud

VURDERINGER

THOR H. LURA

Gabriel Elektro AS

God foredragsholder med god kunnskap om emnet.

Kunnskapsrik og oppdatert!

SVEND INGE STUELAND

HAUBO - Haugesund Boligbyggelag

Lading av elbil i boligselskap er et komplisert emne, både juridisk og teknisk. Vi er opptatt av at de over 130 boligselskapene vi forvalter skal få så god kunnskap som mulig om disse emnene, når de skal foreta sine beslutninger. Vi inviterte derfor Jan Tore Gjøby for å holde foredrag om tekniske løsninger for styremedlemmer i boligselskap i Haugesund. Foredraget var meget matnyttig og interessant. Kan virkelig anbefales!

ØIVIND LUNDE

Løsningsorientert.no

Jan Tore sprudler over både av engasjement og kunnskap. Han tar seg selv lite høytidelig og er genuint opptatt av fornybar energi generelt og elbil/ ladeteknologi spesielt. Med sin tunge CV på området er han en trygghet og kapasitet på området!

RONALD SØLVIK

Nordkraft Nett AS