AC ladestasjoner med fast kabel kan ikke lengre brukes for offentlig lading.

Ny norm for elektriske installasjoner, NEK400, er nå ute og vil være retningsgivende for hvordan elektriske installasjoner utføres i de neste fire årene. NEK400 har en egen del som beskriver installasjoner for lading av elektriske kjøretøy, det vil si rene elbiler og plug-in hybrider.

Jeg har lest gjennom den delen som omhandler slike ladeanlegg flere ganger og jeg tenker at den nye NEK’en vil bidra til at utførelsen av ladeanlegg blir både mer sikker og brukervennlig, og at teksten i den er klarere og mer presis. Det er tydelig at NK64 i Norsk Elektrisk Komite (NEK), gruppen som er ansvarlig for å utgi NEK400, har lagt ned et godt stykke arbeid i normen.

Det er imidlertid et par ting som overrasker meg. Først og fremst gjelder det utførelse av allment tilgjengelige AC ladepunkt. Her er kun Type 2 kontakt tillatt. I 722.55.101.1 står det:

«Allment tilgjengelige AC tilkoblingspunkter skal være en elbilkontakt, Type 2 i samsvar med NEK EN 62196-2.»  

Det betyr at AC ladestasjon med fast kabel, slik som Tesla Destination Charging ladestasjoner, ikke lengre kan brukes for allment tilgjengelig lading. De kan framover kun brukes privat, det vil si i eneboliger, på private biloppstillingsplasser i sameier/borettslag osv.

Her tror jeg ønsket om å sette opp gode ladeløsninger som er tilgjengelig for alle, både biler med Type1- og Type2-kontakt, har gått for langt. Dette blir et krav som antagelig vil virke mot sitt hensikt og trolig vil føre til at færre ladestasjoner settes opp. Hvorfor skal f.eks. Tesla utvikle en helt egen ladestasjon for Destination Charging kun for Norge når hensikten vil være å sikre at biler med andre ladeløsninger også skal få lade der?

Jeg er helt enig med at ladestasjoner som settes opp i parkeringsanlegg og så videre bør være tilgjengelig for alle når det er dette som er hensikten. For å oppnå dette er Type2 kontakten en god løsninger, men det er også mulig å bruke ladestasjoner med fast kabel og plugg. Noen ladestasjoner vil da være med Type1 og noen Type2.

Videre vil det være naturlig for en bilforhandler som kun selger biler med Type 2 kontakt å sette opp ladestasjoner med fast kabel med Type2-plugg utfor sine butikker og serviceanlegg. Settes det opp ladestasjoner uten fast kabel vil resultatet raskt være masse løse kabler som slenger rundt, noe som både vil være en logistikk- og sikkerhetsutfordring.

Vi vet også at det framover også vil bli færre og færre biler på veien med Type1-kontakt. Type2 har vært standard i Europa i mange år sett fra ladestasjonssiden. Høsten 2017 ble også bilbransjen i Europa enig om at Type2 er standard for bilene. Det vil si at alle nye modeller som lanseres framover vil ha Type2-kontakt. I dag er andelen elbiler på norske veier med Type1 kontakt rundt 35%, og om fire år vil den være så lav som 10%. Blant plug-in hybridene vil andelen med Type1 være ennå mindre.

Så for å konkludere, et bastant SKAL for Type2-kontakt er feil vei å gå. Her burde det også vært åpnet for ladestasjoner med fast kabel, så kunne det i tillegg vært en veiledning med en begrunnet anbefaling for Type 2 kontakt. At industrikontakt og husholdningskontakt er fjernet som løsning for allment tilgjengelige er veldig bra.

7 kommentarer om “AC ladestasjoner med fast kabel kan ikke lengre brukes for offentlig lading.”

  • Årsaken til kravet er ikke sikkerhet. Begrunnelsen er at alle som skal ha mulighet til å lade. Type 2 kontakt i ladestasjonen gir mulighet for både Type 1 og Type 2 biler å lade ved at de bruker den ladekabelen som passer til sin bil.

 1. Ikke enig, det er en fordel at kun type 2 uttak tillates. Greit at de fleste er på vei over på Type 2, men nesten 50% av elbilparken i Norge består av Type 1 elbiler og nesten alle elbiler som bruktimporteres (og det er en del) har Type 1 inntak. Så det kommer til å førstegangsregistreres mange Type 1 elbiler i Norge i årene fremover.

  At f.eks et hotell som vil tilby lading i dag risikerer å ende opp med ladestasjoner kun for Type 2 elbiler om de ikke følger med i timen selv er dessverre en reell risiko, til stor ulempe for besøkende med Type 1 elbil. Revisjonen av normen ordner dette problemet. Jeg kan heller ikke se at det skal være så veldig problematisk for Tesla å f.eks bruke Salto-ladestasjoner på destinasjonsladerne istedenfor sine egne.

  • I dag består rundt 30 % av elbil-parken av biler med Type 1 og andelen er ennå mindre når det gjelder plug-in hybrider. Om 4 år, når ny NEK400 kommer vil andelen av elbiler på veien med Type 1 være under 10%.
   Jeg er enig i at det bør være en klar anbefaling om Type 2 kontakt og et hotell som skal gi et godt tilbud til alle sine kunder bør sette opp ladestasjoner med kontakt, ikke fast kabel.
   Jeg ser imidlertid andre som hvor dette er en ulempe. F.eks. bilforhandlere som kun selger Type 2 biler. En annen kjøretøygruppe som også vil elektrifiseres i årene framover er motorsykler. Det er en stor fordel for disse å slippe å kjøre rundt med ladekabel siden mange har svært begrenset bagasjeplass.

   • 50% var nok noe høyt men 30% er alt for lavt. Har regnet sammen på registreringsstatistikken nå og det ser ut som ca. 38% av elbilene på norske veier har type 1 inntak. Litt vanskelig å si nøyaktig da man må anslå litt mhp. Nissan Leaf. Men ganske sikkert mellom 37% og 39%. En betydelig andel.

    At Type 1 elbilene utgjør under 10% om 4 år har jeg ca. null tro på da det ser ut til at bruktimporten fortsatt vil utgjøre en betydelig andel fremover. Og at bruktimporterte elbiler er det en stor overvekt av biler med type 1 inntak.

    En bilforhandler som setter opp ladestasjoner for å lade egne kjøretøyer kan neppe anses som en «alment tilgjengelig» ladeplass. Er det for bruk av ansatte er det en annen sak, men da bør man da også ta høyde for at ansatte kjører elbiler fra andre merker.

    En motorsykkel trenger neppe en kabel lengre enn 1-1,5 meter og vil vel ofte klare seg med en 20A kabel. En ganske tynn og lett sak sammenlignet med en 5m 3-fase 32A kabel.

 2. Jan Tore, er din tolkning bekreftet av NK64? Eller er det det en sjanse for at de mente Type2 generelt ? Også med kabel ..

Legg igjen en kommentar