1-fas og 3-fas – Hvilken effekt får jeg?

Jeg får rett som det er spørsmål om hvorfor en elbil ikke lader med mer enn 3,5kW selv om den kan skal kunne lade 7kW og er koblet til en 11kW ladestasjon. Årsaken er at vi ved AC lading må tenke på 1-fas og 3-fas. Jeg skal forsøke å forklare dette på en enkel måte nedenfor.

Noen biler kan lade på 1-fas. Andre biler kan også lade 3-fas. På samme måte har vi 1-fas ladestasjoner og 3-fas ladestasjoner. For å lade 3-fas må både bil og ladestasjon være 3 fas. Hvis en bil som kan lade 3-fas kobles til en 1-fas ladestasjon får den kun tilført strøm på en fase, og den lader bare 1-fas. Hvis en 1-fas bil kobles til en 3-fas ladestasjon evner den kun å trekke strøm fra en fase og vi får også da 1-fas lading.

Tabellen til venstre viser de ladeeffektene (kW) vi får ved forskjellige strømstyrke (A) på 1-fas og 3-fas. Husk at både bil og ladestasjon må være 3-fas for å få 3-fas lading. Som vi ser blir effekten (kW) tre ganger så høy på samme strømstyrke (A) sammenlignet med 1-fas. (Tallene i tabellen er avrundet.)

Noe som kan skape litt ekstra forvirring er det Norske 230V IT nettet, men vi skal se at det egentlig ikke kompliserer så mye. Ladeutstyret som brukes i Europa, og dermed også Norge, er laget for strøm-nettet som er det normale i Europa – det vil si 400V TN-nett. TN-nettet har to spenningsnivåer, både 400V og 230V. Kort forklart er lading på 400V det samme som 3-fas lading og 230V det samme 1-fas lading. Siden vårt IT-nett kun har 230V så får vi kun 1-fas lading når vi lader på et IT-anlegg. Se bildet nedenfor som illustrerer dette.

 


Så hvordan vet du om bilen og ladestasjonen er 1-fas eller 3-fas. Sikreste er selvsagt å sjekke de tekniske dataene, men jeg skal gi et par ledetråder. Det blir for mye å gå inn på hver enkelt biler her. Kanskje kommer det en oversikt en gang senere.

For biler vet vi sikkert at de kun kan 1-fas lade hvis de har Type1 ladekontakt, den er kun laget for 1-fas lading. Videre kan vi sjekke Type2 kontakten på biler som har det, og se om den mangler de to nederste pinnene i ladekontakten. Disse er som regel merket L2 og L3. Se bildet nedenfor av siste versjon av Nissan Leaf, den mangler disse pinnene og vi vet da at den kun har mulighet for 1-fas.

For ladestasjoner så vi gir effekten oss som regel en pekepinn. Kan ladestasjonen lever rundt 3,7kW eller 7,4kW så er de som regel 1-fas. Kan de levere 11kW eller 22kW er de 3-fas. Men, som sagt, sjekk informasjonen på ladestasjonen.

Håper dette var litt oppklarende, hvis ikke så still spørsmål nedenfor ?

PS: I denne blogg-postet har jeg forutsatt at ladekabelen som bruket er tilpasset bilen og det nødvendige antall ledere for 3-faslading når det er aktuelt. Har den ikke den vil også ladekabelen redusere lading til 1-fas.

7 kommentarer om “1-fas og 3-fas – Hvilken effekt får jeg?”

  • Hei Jon Ivar
   Generelt sett i elektroverden er lasking å koble sammen to punkter. Jeg er litt usikker på hva du mener i denne sammenheng, fint om du kan utdype litt mer.
   Jan Tore

 1. Hei, jeg har 400v nett og har blitt anbefalt å gå for 3fase-ladestasjon selv om bilen kun tar imot 1fase, med tanke på evt.fremtidig bil som takler 3fase. Spørsmålet er da hvilken effekt jeg får inn til bil ved vanlige 16a. Er det så enkelt som å bare dele på tre utifra 400v-tabellen? Altså 3,7kw?

  • Hei Paul.
   Ja, 3-fas gir 3 ganger så mye som 1-fas. Hvis en eller flere av elementene (bil, ladekabel, ladestasjon eller strøm-nett) er 1-fas så blir det 1 fas lading. I ditt tilfelle bilen. Da er det bare å lese i 1-fas kolonnen. Lykke til med ny ladestasjon.
   Jan Tore

 2. Hei!

  Jeg oppfatter av tabellen at det kun er 400 V TN anlegg som gir 3-fase.
  Jeg har nå fått tilbud om Zaptec ladestasjon og installering av 3-fase på 230 V IT-anlegg. Er litt forvirret fordi dette er en kombinasjon som ikke finnes i ditt skjema. Av dagens biler skal dette fungere for Renault Zoe med Zaptec. Mangler det noe info på denne siden?

  Mvh
  Raimond Oseland

  • Siden jeg ikke kjenner nøyaktig til hva du har kjøpt må jeg svare generelt. Mellom ladestasjon og bil vil det være enten 1-fas 230V eller 3-fas 400V. For å lade en Zoe på et IT nett må det inn noe som omdanner nettet til TN før det går til bilen, normalt en transformator. Tallene i tabellen viser overføringen fra ladestasjon til bil, ikke mating til transformator. Hvis vi ikke tar hensyn til tap i transformatoren finner du effekten i forhold til strømmen før transformatoren (3x230V) ved å multiplisere effekten i 230V kolonnen med 1,73 (kvadratroten av tre) eller dividere 400V kolonnen på 1,73.

   • Jeg har ikke kjøpt bil enda, men vil ha en så fleksibel løsning som mulig. Da oppfatter jeg av ditt svar at 230 V på IT nett bare kan bli 3-fase ved hjelp av en tranformator som Zoe har. Andre biler vil ikke nyttiggjøre seg av trefase.

Legg igjen en kommentar