Nytt unntak i NEK400:2018 gjør det enklere å etablere elbillading i frittliggende garasjer.

Når forrige NEK400, den som kom i 2014, klart fastslo at alle ladepunkt skal ha egen tilførselskurs var det et av flere viktig krav som ble innført for å gjøre elbillading sikrere. Imidlertid har dette kravet skapt en del hodebry for de som skal etablere et enkelt ladepunkt i en frittliggende garasje.

På våre kurs lærer du mer om dette og andre nyheter i krav og endringer i NEK400. Les mer om det her.

Siden ladepunktet ikke kan være på samme kurs som lys og andre strømuttak har ofte vært behov for å grave fram ny kabel til garasjen. Eller så har det vært etablert kreative «underfordelinger» som ikke har hatt annen funksjon enn å oppfylle kravet til egen sikring. Derfor er det nå tatt inn et nytt punkt under 305 Oppdeling av installasjoner.

Det nye punktet 722.305.301 sier følgende:

Dersom det skal monteres ett nytt tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy for bruk i en eksisterende, frittliggende privat garasje, carport eller utebod, kan dette tilkoblingspunktet, under den forutsetning at ulemper med utilsiktet utkobling av kursen aksepteres av eier, monteres på en eksisterende forbrukerkurs. Denne forbrukerkursen skal ikke forsyne andre tilkoblingspunkter og skal kun forsyne utstyr og stikkontakter montert i umiddelbar nærhet til tilkoblingspunktet som skal monteres.

Det vil si at vi kan henge ladepunktet på samme kurs som lys og stikkontakter som er montert i umiddelbar nærhet, det vil si i garasjen. Dette vil hjelpe mange å få en enklere installasjon av ladestasjoner.

Det er imidlertid veldig viktig å huske på jordfeilbeskyttelsen. Her er det viktig å ikke komme ut med en løsning med hvor det er et jordfeilvern Type B etter et Type A. Dette løses på to måter:

  1. Sett et jordfeilvern Type B i fordelingen (sikringsskapet) som beskytter hele kursen
  2. Kursen beskyttes av et jordfeilvern Type A og ladestasjon har innebygget DC overvåking (RDC-DD) i samsvar med NEK IEC 62955.

Uansett er det viktig at installasjonen utføres av en elektriker med god kunnskap om elbillading for her er det lett å gjøre feil.

På våre kurs lærer du mer om dette og andre nyheter i krav og endringer i NEK400. Les mer om det her.

2 kommentarer om “Nytt unntak i NEK400:2018 gjør det enklere å etablere elbillading i frittliggende garasjer.”

  1. Fikk elfirma til å sette opp ladepunkt i garasje. Har 16 Ah kabel inn til garasje og ladepunkt som satt opp gir 10 Ah med jordvern kl B. I sikringsskap på huset der 16 Ah kabel kommer fra har eg ikke jordfeilbryter på noen av kursene. Dette fikk elektriker vite men sa at det var greit.. men er det godt nok?

  2. Hei Yngvar
    Vanskelig å si noe om dette på bakgrunn av det du skriver og uten å ha sett anlegget. Fort gjort å misforstå. Hva mener du f.eks. med ladepunkt? Er det en ladestasjon eller en kontakt? Her er det også et spørsmål om hvilken utgave av normen (NEK400) dette er installert etter.
    Jan Tore

Legg igjen en kommentar